Biuletyn Informacji Publicznej strona główna Facebook
 

INFORMACJE O SPOTKANIU INFORMACYJNYM

Zapraszamy na spotkanie Informacyjne dotyczące możliwość uzyskania do 100 tys. zł dofinansowania na realizację szkoleń, kursów, doradztwa oraz studiów dla pracowników i pracodawców w ramach projektu: "Śląski system PSF wsparciem rozwoju MMŚP".

Spotkanie odbędzie się w dniu 21 września o godz. 11:00 w Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach przy ul. Rolnej 43.

Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt z punktem rekrutacyjno-informacyjnym w Katowicach:

Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach

ul. Rolna 43; 40-555 Katowice

tel. 885-520-520

mail: szkolenia@wst.com.pl

Szczegółowe informacje o  projekcie: www.wst.com.pl/projekty_unijne/slaski_system_wsparcia_msp

BIZNES.GOV.PL – SERWIS INFORMACYJNO - USŁUGOWY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW


Biznes.gov.pl to serwis przeznaczony dla osób zamierzających i prowadzących działalność gospodarczą. Celem portalu jest pomoc w realizacji spraw związanych z zakładaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej drogą elektroniczną w sposób łatwy i intuicyjny oraz uproszczenie formalności niezbędnych do założenia i prowadzenia firmy.

W serwisie dostępny jest również opis urzędowych usług oraz gotowe formularze dla przedsiębiorców. Za pomocą serwisu, osoby prowadzące firmę mogą składać wnioski do instytucji państwowych drogą elektroniczną, a także załatwiać swoje biznesowe sprawy przez Internet. Serwis łączy w sobie wiele usług i funkcji nie tylko dla przedsiębiorców, ale także dla administracji państwowej. Przedsiębiorcy znajdą tutaj szczegółowe informacje o obowiązujących przepisach prawa, wymaganych procedurach i formalnościach związanych z zakładaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej w Polsce oraz w całej Unii Europejskiej.

UWAGA PRZEDSIĘBIORCY!

Ministerstwo Rozwoju informuje, że rejestracja w CEIDG oraz wszelkie czynności związane z wpisem do CEIDG są całkowicie BEZPŁATNE.

Na rynku funkcjonują firmy komercyjne:

przesyłające przedsiębiorcom oferty dokonania wpisu do prowadzonych przez siebie rejestrów podszywające się pod Ministerstwo Rozwoju, które wysyłają na adresy przedsiębiorców komunikat wzywający do zapłaty, pod rygorem usunięcia danych dotyczących wpisów z bazy CEIDG.

WAŻNE!

Ministerstwo Rozwoju nie ponosi odpowiedzialności za zawartość jakichkolwiek spisów przedsiębiorców prowadzonych przez firmy komercyjne.

Proszę o zwrócenie szczególnej uwagi na tego typu wyłudzenia.

Zaleca się przedsiębiorcom rozwagę przed podejmowaniem współpracy z firmami oferującymi odpłatne wpisy do komercyjnych rejestrów.

BEZPŁATNE KONSULTACJE W RAMACH OKIENKA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Centrum Przedsiębiorczości CP Sp. z o. o. prowadzi bezpłatne konsultacje w ramach okienka przedsiębiorczości. Podczas dyżurów konsultanci świadczą usługi informacyjne dla przedsiębiorców i osób zamierzających założyć działalność gospodarczą. Usługi informacyjne dotyczą aspektów podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej. Obejmują m. in.:

  • administracyjno-prawne aspekty zakładania, prowadzenie i zawieszania/zamykania działalności gospodarczej,
  • finansowania działalności z różnych źródeł,
  • zakres korzystania z bazy CEIDG.
  • Z usług można skorzystać:

- osobiście w siedzibie Centrum Przedsiębiorczości CP Sp. z o. o., ul. Kopalniana 6, 43-225 Wola, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się na konsultacje pod nr tel. (32) 211 91 77,

- telefonicznie pod nr tel. (32) 211 91 77 w.31

Konsultacje odbywają się w poniedziałki i środy w godzinach 12.00-15.00.

INFORMACJA DOTYCZĄCA RZĄDOWEGO PROGRAMU
„PIERWSZY BIZNES – WSPARCIE W STARCIE II”

Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach jest organizacją samorządu gospodarczego, która od ponad 25 lat wspiera śląskich przedsiębiorców. W związku z uruchomieniem nowej transzy środków w ramach rządowego programu „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie II” Izba zapewnia pełen dostęp do informacji na temat programu, jak również bezpłatne wsparcie w wypełnianiu wniosków.

Celem programu jest rozwój przedsiębiorczości oraz tworzenie nowych miejsc pracy, jako elementów rozwoju rynku pracy, a także przeciwdziałanie bezrobociu poprzez udzielanie niskooprocentowanych pożyczek na podejmowanie działalności gospodarczej oraz tworzenie nowych miejsc pracy dla osób bezrobotnych.

Wśród form wsparcia oferowanych w programie znajdują się:

- pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej,

- pożyczka na utworzenie miejsca pracy dla osoby bezrobotnej, w tym skierowanej przez Powiatowy Urząd Pracy,

- nieodpłatne usługi doradcze i szkoleniowe.

Szczegóły:

INFORMACJA KRAJOWEJ IZBY GOSPODARCZEJ

W związku z realizacją projektu „Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej” w zakresie Działania „Uruchomienie Elektronicznego Punktu Kontaktowego” którego Krajowa Izba Gospodarcza jest partnerem, zamieszczamy poniższe linki do filmów promocyjnych elektronicznego Punktu Kontaktowego:

https://www.youtube.com/watch?v=92hLPOtkp1g

https://www.youtube.com/watch?v=B8d9i4Zw3hM

Elektroniczny Punkt Kontaktowy ma umożliwić realizację następujących funkcji:

- operacyjnej polegającej na umożliwianiu dopełnienia procedur i formalności związanych z działalnością gospodarczą oraz uznawaniem kwalifikacji w ramach zawodów i działalności regulowanych w sposób zdalny i elektroniczny,

- informacyjnej polegającej na zapewnieniu dostępu zainteresowanych osób do katalogu informacji, zdefiniowanych w art. 22b Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej,

- wsparcia i pomocy polegającej na możliwości uzyskania odpowiedzi na pytanie, którego tematyka jest zgoda z celami funkcjonowania Punktu Kontaktowego.

Elektroniczny Punkt Kontaktowy powinien być postrzegany jako jeszcze jedna, uzupełniająca droga kontaktu z właściwymi organami, nie wyłączająca dotychczas stosowanych form komunikacji – bezpośredniej i listownej.

Jednym z zadań Krajowej Izby Gospodarczej jest promocja ePK wśród organizacji otoczenia biznesu oraz zrzeszonych w nich przedsiębiorców. Jednocześnie zachęcamy do zapoznania się z profilem facebook ePK:

www.facebook.com/eugopl

www.kig.pl

BEZPŁATNY DOSTĘP DO PORAD PRAWNYCH DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

W celu ułatwienia działalności przedsiębiorcom i firmom działającym na terenie gminy oraz osobom chcącym założyć działalność gospodarczą, zachęcamy do korzystania ze strony: www.mikroporady.pl

Jest to przedsięwzięcie realizowane przez Akademię Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości – Fundację dr Bogusława Federa. W ramach serwisu mogą Państwo otrzymać bezpłatny dostęp do porad prawnych, aktualnego orzecznictwa i komentarzy, kazusów prawnych jako „przykładów z życia” obrazujących rozstrzygnięcia prawne w ważnych kwestiach, wzorów umów, instrukcji. Zgodność wszystkich treści z aktualnie obowiązującym prawem gwarantowana jest przez zespół prawników Kancelarii Juris.

Link do strony: www.mikroporady.pl

Szczegóły dotyczące kącika przedsiębiorcy: https://mikroporady.pl/prowadzenie-dzialalnosci/kacik-przedsiebiorcy.html 

PORTAL PORADNIK BIZNESOWY

Zachęcamy do skorzystania z portalu www.biznesowy-poradnik.pl W poradniku prezentowane są darmowe informacje dotyczące zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, rodzajach opodatkowania, sposobach zakładania spółek oraz wiele innych przydatnych informacji związanych z działalności gospodarczą.

AKADEMIA PARP

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy Ustawy z 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Zadaniem Agencji jest zarządzanie funduszami pochodzącymi z budżetu państwa i Unii Europejskiej, przeznaczonymi na wspieranie przedsiębiorczości i rozwój zasobów ludzkich, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. PARP jest także jedną z instytucji odpowiedzialnych za wdrażanie działań finansowanych z funduszy strukturalnych.

Celem działania Agencji jest realizacja programów rozwoju gospodarki, zwłaszcza w zakresie wspierania rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, eksportu, rozwoju regionalnego, wykorzystania nowych technik i technologii, tworzenia nowych miejsc pracy, przeciwdziałania bezrobociu oraz rozwoju zasobów ludzkich.

Szczegóły: www.akademiaparp.gov.pl

WAŻNA STRONA INTERNETOWA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW - KRAJOWY SYSTEM USŁUG

Masz firmę? Planujesz jej założenie? Bezpłatne informacje dla przedsiębiorców. Dowiedz się więcej i skontaktuj z najbliższym ośrodkiem KSU. Krajowy System Usług to ogólnopolska sieć wiodących instytucji otoczenia biznesu, wspierająca powstawanie, rozwój i innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw.

Krajowy System Usług

 
   
Na tej stronie wykorzystuje się pliki cookies (tzw. ciasteczka) i inne technologie m.in. w celach statystycznych. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację warunków.
 
Oficjalny serwis Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych, regulamin użytkowania i polityka prywatności serwisu.
e-mail: wog@laziska.um.gov.pl