Biuletyn Informacji Publicznej strona główna Facebook
 

NOWY ROZKŁAD JAZDY LINII Ł

Od 3 września 2018r. będzie obowiązywał nowy rozkład jazdy bezpłatnej linii Ł - kierunek: Łaziska Średnie Plac Autobusowy.

Harmonogram w załączniku:

BEZPŁATNA KOMUNIKACJA W ŁAZISKACH GÓRNYCH

Darmowa komunikacja obejmuje 3 linie:

Ł ŁAZISKA – Łaziska Średnie Plac Autobusowy – Orzesze Kościół
Ł ŁAZISKA – Orzesze Kościół – Łaziska Średnie Plac Autobusowy

M ŁAZISKA – Łaziska Górne Ratusz – Łaziska Dolne - Łaziska Średnie Dworzec
M ŁAZISKA – Łaziska Średnie Dworzec – Łaziska Dolne - Łaziska Górne Ratusz

N ŁAZISKA – Łaziska Górne Kopanina – Mikołów Kolonia Huta
N ŁAZISKA – Mikołów Kolonia Huta – Łaziska Górne Kopanina

Również na stronie internetowej: http://brozek.kiedyprzyjedzie.pl/

KOMUNIKACJA

Istniejący system obsługi komunikacyjnej obejmuje Państwową Komunikację Samochodową, łączącą (poprzez miasto Łaziska Górne) Katowice z miastami przylegającymi do południowej granicy państwa: Cieszynem, Wisłą, Raciborzem, a także Wodzisławiem, Jastrzębiem oraz Rybnikiem. Autobusowa komunikacja miejska łączy Łaziska z miastami ościennymi. Pociągi PKP kursują wzdłuż linii relacji Katowice - Rybnik, Racibórz, Wodzisław, Chałupki, Kraków Gł., Bohumin.

Na terenie miasta istnieje komunikacja miejska obsługiwana przez PKM Sp. z o.o. Tychy na liniach:

• linia 29 – Łaziska Górne, Mikołów, Katowice;
• linia 45 – Łaziska Średnie, Mikołów, Katowice;

• linia 69 –  Mikołów, Żory;

• linia 25
–  Mikołów, Łaziska Dolne, Łaziska Średnie, Łaziska Górne
• linia 294
–  Łaziska Górne, Mikołów;

• linia 655 – Łaziska Górne, Orzesze, Zgoń;

Linia PKS relacji:

• Łaziska Górne, Skoczów, Katowice;
• Łaziska Górne, Cieszyn, Katowice.

Szczegółowy rozkład jazdy autobusów można znaleźć na stronach MZK Tychy:

http://www.mzk.pl

SPROSTOWANIE Z DNIA 22.09.2015r. DO OGŁOSZENIA BURMISTRZA ŁAZISKA GÓRNE

w sprawie wprowadzenia na terenie gminy Łaziska Górne z dniem 2 stycznia 2016r. bezpłatnej komunikacji autobusowej na liniach Ł Łaziska, M Łaziska, N Łaziska, której organizatorem jest Gmina Miejska Łaziska Górne.

Na podstawie art. 23 ust. 1 i ust.4, art. 22 ust. 1 pkt. 1 i 2 w związku z art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. 2011.5.13 ze zmianami) Gmina Miejska Łaziska Górne z siedzibą w Łaziskach Górnych Pl. Ratuszowy 1 jako organizator publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Łaziska Górne prostuje co następuje;

1. Zamiar bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług obejmuje okres od 02.01.2016r. do 31.12.2019r. w zakresie publicznego transportu zbiorowego z PGKiM sp. z o.o. z siedzibą w Łaziskach Górnych przy ul. Energetyków 5.

2. Przewidywana umowa o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego dotyczy linii komunikacyjnej Ł Łaziska, M Łaziska, N Łaziska, a przewidywany termin bezpośredniego zawarcia umowy to dzień 31.12.2015r., z mocą obowiązującą od dnia 02.01.2016r.

Pe Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług przewozu osób i bagażu podręcznego w komunikacji zbiorowej na linii Ł Łaziska, M Łaziska i N Łaziska w dni robocze według rozkładu jazdy określanego pisemną decyzją Organizatora, w łącznej ilości nie przekraczającej 230 (dwieście trzydzieści) tysięcy wozokilometrów rocznie. Ilość wozokilometrów może ulegać zmianie w tolerancji 30% ogólnej liczby wozokilometrów. Rozkłady jazdy mogą ulegać modyfikacji. Autobusy muszą spełniać następujące wymagania:

a. autobusy będą spełniały wymogi techniczne określone przepisami prawa, w tym wymogi przewidziane dla pojazdów wykonujących przewozy w regularnej miejskiej komunikacji publicznej;

b. autobusy będą dopuszczone przez właściwy organ administracji publicznej do przewożenia nie mniej niż 25 a nie więcej jak 29 osób i będą posiadać co najmniej 10 miejsc siedzących i co najmniej 5 miejsc stojących;

c. masa własna każdego autobusu nie będzie przekraczać 6000 kg;

d. autobusy będą posiadały po prawej stronie pojazdu, co najmniej dwoje drzwi dostępnych dla pasażerów, usytuowanych w ten sposób, aby każdy z pasażerów mógł wsiąść i wysiąść dowolnymi z tych drzwi, w tym co najmniej jedne drzwi powinny być otwierane oraz zamykane mechanicznie i sterowane zdalnie przez kierowcę i mieć szerokość minimum 80 cm w prześwicie na całej wysokości otworu drzwiowego (w przypadku gdy poręcze, bariery lub inne elementy pojazdu zawężają prześwit drzwi, szerokość drzwi mierzy się pomiędzy tymi elementami);

e. autobusy będą posiadały przesuwne lub uchylne okno, co najmniej jedno po lewej stronie pojazdu lub wywietrznik dachowy, które pasażerowie mogą otwierać i zamykać samodzielnie, a mechaniczny wywietrznik dachowy, jeśli w taki został pojazd wyposażony, będzie otwierany i zamykany przez kierowcę w miarę potrzeb z uwzględnieniem życzeń pasażerów lub będą klimatyzowane,

f. autobusy będą w pełni sprawne technicznie i będą posiadać aktualne badania techniczne potwierdzone odpowiednim wpisem w dowodzie rejestracyjnym;

g. konstrukcja każdego autobusu będzie umożliwiała przewiezienie wózka dziecięcego razem z dzieckiem lub wózka inwalidzkiego razem z osobą niepełnosprawną;

h. autobusy będą wyposażone w urządzenia techniczne umożliwiające wjechanie do autobusu i wyjechanie z autobusu na wózku inwalidzkim;

i. autobusy będą wyprodukowane nie wcześniej niż w 2009 r.;

j. każdy autobus będzie wyposażony w system monitoringu wraz z urządzeniem rejestrującym w sposób ciągły obrazy z wnętrza pojazdu w czasie obsługiwania linii, z widokiem umożliwiającym obserwację pasażerów wsiadających wszystkimi drzwiami, przy czym będzie istniała możliwość przechowywania zarejestrowanych obrazów wraz z datą i godziną ich powstania za okres ostatnich 14 dni;

k. autobusy będą wyposażone w lokalizator GPS oraz dostępem do Internetu;

l. autobusy będą wyposażone w elektroniczne tablice informacyjne.

4. Trasy przewozu określone zostały w rozkładach jazdy, które stanowią załączniki do niniejszego ogłoszenia:

a. linia „Ł ŁAZISKA” – załącznik nr 1,

b. linia „M ŁAZISKA” – załącznik nr 2,

c. linia „N ŁAZISKA”- załącznik nr 3.

OGŁOSZENIE BURMISTRZA ŁAZISKA GÓRNE

w sprawie wprowadzenia na terenie gminy Łaziska Górne z dniem 2 stycznia 2016r. bezpłatnej komunikacji autobusowej na liniach Ł, M, N, której organizatorem jest Urząd Miejski Łaziska Górne.

Na podstawie art. 23 ust. 1 i ust.4, art. 22 ust. 1 pkt. 1 i 2 w związku z art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. 2011.5.13 ze zmianami) Gmina Miejska Łaziska Górne z siedzibą w Łaziskach Górnych Pl. Ratuszowy 1 jako organizator publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Łaziska Górne ogłasza zamiar bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług na okres od 01.01.2016r. do 31.12.2018r. w zakresie publicznego transportu zbiorowego z PGKiM sp. z o.o. z siedzibą w Łaziskach Górnych przy ul. Energetyków 5.

1. Przewidywana umowa o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego dotyczy linii komunikacyjnej Ł, M, N, a przewidywany termin bezpośredniego zawarcia umowy to dzień 01.01.2016r.

2. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług przewozu osób i bagażu podręcznego w komunikacji zbiorowej na linii Ł,M i N w dni robocze według rozkładu jazdy określanego pisemną decyzją Organizatora, w łącznej ilości nie przekraczającej 200 (dwieście) tysięcy wozokilometrów rocznie. Ilość wozokilometrów może ulegać zmianie w tolerancji 30% ogólnej liczby wozokilometrów. Rozkłady jazdy mogą ulegać modyfikacji.

Autobusy muszą spełniać następujące wymagania:

a. autobusy będą spełniały wymogi techniczne określone przepisami prawa, w tym wymogi przewidziane dla pojazdów wykonujących przewozy w regularnej miejskiej komunikacji publicznej;

b. autobusy będą dopuszczone przez właściwy organ administracji publicznej do przewożenia co najmniej 29 osób i będą posiadać co najmniej 10 miejsc siedzących i co najmniej 5 miejsc stojących;

c. masa własna każdego autobusu nie będzie przekraczać 6000 kg;

d. autobusy będą posiadały po prawej stronie pojazdu, co najmniej dwoje drzwi dostępnych dla pasażerów, usytuowanych w ten sposób, aby każdy z pasażerów mógł wsiąść i wysiąść dowolnymi z tych drzwi, w tym co najmniej jedne drzwi powinny być otwierane oraz zamykane mechanicznie i sterowane zdalnie przez kierowcę i mieć szerokość minimum 80 cm w prześwicie na całej wysokości otworu drzwiowego (w przypadku gdy poręcze, bariery lub inne elementy pojazdu zawężają prześwit drzwi, szerokość drzwi mierzy się pomiędzy tymi elementami);

e. autobusy będą posiadały przesuwne lub uchylne okno, co najmniej jedno po lewej stronie pojazdu lub wywietrznik dachowy, które pasażerowie mogą otwierać i zamykać samodzielnie, a mechaniczny wywietrznik dachowy, jeśli w taki został pojazd wyposażony, będzie otwierany i zamykany przez kierowcę w miarę potrzeb z uwzględnieniem życzeń pasażerów lub będą klimatyzowane,

f. autobusy będą w pełni sprawne technicznie i będą posiadać aktualne badania techniczne potwierdzone odpowiednim wpisem w dowodzie rejestracyjnym;

g. konstrukcja każdego autobusu będzie umożliwiała przewiezienie wózka dziecięcego razem z dzieckiem lub wózka inwalidzkiego razem z osobą niepełnosprawną;

h. autobusy będą wyposażone w urządzenia techniczne umożliwiające wjechanie do autobusu i wyjechanie z autobusu na wózku inwalidzkim;

i. autobusy będą wyprodukowane nie wcześniej niż w 2009 r.;

j. każdy autobus będzie wyposażony w system monitoringu wraz z urządzeniem rejestrującym w sposób ciągły obrazy z wnętrza pojazdu w czasie obsługiwania linii, z widokiem umożliwiającym obserwację pasażerów wsiadających wszystkimi drzwiami, przy czym będzie istniała możliwość przechowywania zarejestrowanych obrazów wraz z datą i godziną ich powstania za okres co najmniej 14 dni;

k. autobusy będą wyposażone w telefon komórkowy z odbiornikiem GPS oraz dostępem do Internetu;

l. autobusy będą wyposażone w elektroniczne tablice informacyjne.

3. Trasy przewozu określone zostały w rozkładach jazdy, które stanowią załączniki do niniejszego ogłoszenia:

a. linia „Ł” – załącznik nr 1,

b. linia „M” – załącznik nr 2,

c. linia „N”- załącznik nr 3.

ZARZĄDZENIE NR 102/283/15
Burmistrza Miasta Łaziska Górne

z dnia 17 września 2015 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2014r., poz. 1118) projektu uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Łaziska Górne a Gminą Orzesze oraz Gminą Mikołów na organizowanie przez Gminę Łaziska Górne publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na liniach: Ł Łaziska, N Łaziska

Na podstawie:

- art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.), - art. 5 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2014r., poz. 1118), - w związku z § 4 Uchwały Nr XLV/595/10 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie określenia sposobu przeprowadzania konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub radą działalności pożytku publicznego, aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności oraz uchwały zmieniającej nr X/94/11 z dnia 21 czerwca 2011 r. zarządzam, co następuje:

§ 1.

W celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.), działających na terenie Gminy Miejskiej Łaziska Górne, ogłaszam przeprowadzenie konsultacji w przedmiocie projektu uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Łaziska Górne a Gminą Orzesze oraz Gminą Mikołów na organizowanie przez Gminę Łaziska Górne publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na liniach: Ł Łaziska, N Łaziska

§ 2.

1. Informacja o podjętych konsultacjach, wraz z projektem przedmiotowej uchwały zostanie opublikowana na stronie internetowej:

- Platforma Konsultacji Społecznych - www.konsultacje.laziska.pl do której istnieją linki (hiperłącza) na stronach:

- Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych - www.laziska.pl

- Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.laziska.pl

2. Termin wyrażenia opinii przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zakreślony zostaje od dnia 18.09.2015r. do 30.09.2015r. (decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego).

3. Projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Łaziska Górne a Gminą Orzesze oraz Gminą Mikołów na organizowanie przez Gminę Łaziska Górne publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na liniach: Ł Łaziska, N Łaziska stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

4. Za przeprowadzenie konsultacji w przedmiocie wyżej wymienionego projektu uchwały odpowiedzialny jest Wydział Komunalny.

5. Konsultacje mają formę:

- wyrażenia opinii w formie pisemnej doręczonej zgodnie z terminem określonym w ust. 2 do Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych,

- opinii przekazanej drogą e-mail na adres: wk@laziska.pl w terminie określonym w ust. 2.

6. Nieprzedstawienie przez organizacje opinii w terminie określonym w ust. 2 oznacza akceptację przedstawionego projektu uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Łaziska Górne a Gminą Orzesze oraz Gminą Mikołów na organizowanie przez Gminę Łaziska Górne publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na liniach: Ł Łaziska, N Łaziska.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Komunalnego.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrza Miasta

mgr inż. Aleksander Wyra

 
   
Na tej stronie wykorzystuje się pliki cookies (tzw. ciasteczka) i inne technologie m.in. w celach statystycznych. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację warunków.
 
Oficjalny serwis Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych, regulamin użytkowania i polityka prywatności serwisu.
e-mail: wog@laziska.um.gov.pl