Biuletyn Informacji Publicznej strona główna Facebook
 

ORS ŻABKA

Lustra wody czekają, Baseny w Łaziskach Górnych są już napełnione wodą, gotowa jest zjeżdżalnia i brodzik dla dzieci.

Łaziskie baseny wykonano w technologii rzadko u nas spotykanej. Ich misy są zmontowane z elementów z nierdzewnej stali. Tu nie ma kafelek. Co ciekawe, woda w basenie rekreacyjnym jest podgrzewana za pomocą kolektorów słonecznych, zamontowanych m.in. na... dachu pawilonu zaplecza socjalnego.

Lustro wody basenu rekreacyjnego ma powierzchnię 500 m kw. Głębokość zbiornika waha się od 0,9 m do 1,4 m. Do tego zbiornika można wejść, ale i zjechać zjeżdżalnią o długości 60 m. Basen rekreacyjny jest wyposażony w kilka atrakcji, m.in. sztuczne fale, wysepkę, grzybek. Basen pływacki ma powierzchnię 416 m kw., a jego głębokość wynosi od 1,2 m do 1,9 m. Całość dopełnia brodzik dla najmłodszych (53 m kw., głębokość 20-30 cm). Brodzik składa się ze "stawu" oraz dwóch "kaskadowych potoków".

Serdecznie zapraszamy

ZARZĄDZENIE MOSiR.0110.11.2017
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łaziskach Górnych
z dnia 02 maja 2017 r.

w sprawie ustalenia rozkładu dni i godzin funkcjonowania Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego- „Żabka”

Na podstawie § 1 pkt. 2 Zarządzenia Nr 229/641/16 Burmistrza Miasta Łaziska Górne z dnia 30.08.2016 r. w sprawie ustalenia wysokości cen biletów wstępu i innych opłat oraz sposobu stosowania ulg i zwolnień z odpłatności za korzystanie z obiektów w Ośrodku Rekreacyjno-Sportowym „Żabka".

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łaziskach Górnych  ustala:

 § 1

Ośrodek Rekreacyjno-Sportowy „Żabka” oraz jego poszczególne obiekty są czynne:

a) od dnia 01 kwietnia do dnia 31 maja

 • korty tenisowe od godziny 7:00 do 22:00
 • pływalnia odkryta nieczynna
 • pozostałe obiekty od godziny 11.00 do godziny 19.00

b) od dnia 01 czerwca do dnia 23 czerwca

 • korty tenisowe od godziny 7:00 do 22:00
 • pływalnia odkryta od godziny 11.00 do godziny 20.00
 • pozostałe obiekty od godziny 11:00 do 20:00
 • w dniach 03,04,10,11,15,17,18.06.2017r. pływalnia odkryta oraz pozostałe obiekty czynne od 9.00 do 20.00
 • w dniu 24.06.2017r. korty tenisowe czynne do godziny 15.00, pozostałe obiekty nieczynne ze względu na obchody Świętojańskich Dni Łazisk
 • w dniu 14.08.2017 r. wszystkie obiekty nieczynne, ze względu na obchody 100-lecia Elektrowni Łaziska

c) od dnia 24 czerwca do dnia 31 sierpnia

 • korty tenisowe od godziny 7:00 do 22:00
 • pływalnia odkryta od godziny 9.00 do godziny 21.00
 • wszystkie pozostałe obiekty od godziny 9:00 do godziny 21:00

d) od dnia 01 września do dnia 30 listopada

 • korty tenisowe od godziny 7:00 do 22:00
 • pływalnia odkryta czynna w zależności od warunków pogodowych - od godziny 11.00 do godziny 20.00
 • pozostałe obiekty od godziny 11:00 do 20:00

f) od dnia 1 grudnia do dnia 15 marca

 • lodowisko codziennie w godzinach: 9.00 - 10.00, 10.30 - 11.30, 12.00 - 13.00, 14.00 - 15.00, 16.00 - 17.00 18.00 - 19.00, 20.00 - 21.00

g) w pozostałym okresie trwa przerwa technologiczna

§ 2

Wyjście z wody ogłaszane jest przez ratowników wodnych na 10 minut przed zamknięciem ośrodka.

§ 3

Traci moc Zarządzenie Nr MOSIR.0110.12.2016 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łaziskach Górnych z dnia 30 sierpnia 2017r.

ZARZĄDZENIE NR 322/915/17
BURMISTRZA MIASTA ŁAZISKA GÓRNE
  z dnia 15 maja 2017 r.

w sprawie ustalenia wysokości cen biletów wstępu i innych opłat oraz sposobu stosowania ulg i zwolnień z odpłatności za korzystanie z obiektów w Ośrodku Rekreacyjno-Sportowym „Żabka”.

Na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20.12.1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. Nr 9 poz. 43 z 1997 r. ze zmianami) oraz Uchwały Nr XXXIV/301/05 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 14 czerwca 2005 r.

 Burmistrz Miasta Łaziska Górne
ustala:

§ 1

1. Ośrodek Rekreacyjno-Sportowy „Żabka” stanowi mienie komunalne Gminy Miejskiej Łaziska Górne i korzystanie z jego obiektów jest odpłatne.

2. Godziny funkcjonowania Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego „Żabka” oraz jego poszczególnych obiektów ustalane są w formie Zarządzenia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łaziskach Górnych.

3. W czasie trwania przerwy technologicznej udostępnienie boiska wielofunkcyjnego jest możliwe za zgodą Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łaziskach Górnych.

4. Wynajem Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego „Żabka” oraz poszczególnych obiektów na organizację imprez sportowo-rekreacyjnych i kulturalnych przez osoby fizyczne, zakłady pracy oraz inne podmioty jest odpłatne na zasadach i wysokościach ustalanych każdorazowo przez Burmistrza Miasta Łaziska Górne w formie odrębnego zarządzenia.

5. Obiekty w Ośrodku Rekreacyjno-Sportowym „Żabka” mogą być również udostępnione nieodpłatnie na indywidualny wniosek organizatora imprezy sportowo-rekreacyjnej, i kulturalnej rozpatrywany każdorazowo przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łaziskach Górnych.

6. Obiekty w Ośrodku Rekreacyjno-Sportowym „Żabka” są udostępnianie nieodpłatnie sekcjom sportowym prowadzonym przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łaziskach Górnych w ramach działalności statutowej.

7. Korzystanie z obiektów w Ośrodku Rekreacyjno-Sportowym „Żabka” w dniu 1 czerwca (Dzień Dziecka) jest bezpłatne dla dzieci i młodzieży uczącej się bądź mieszkającej w Łaziskach Górnych do 18 roku życia.

8. Dzieci i młodzież szkolna z terenu Gminy Łaziska Górne w okresie ferii zimowych w godzinach od 10:30 do 11:30 oraz od 12:00 do 13:00 są zwolnione z obowiązku uiszczania ceny biletu i posiadania biletu wstępu.

9. Zorganizowane grupy dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Łaziska Górne, w tym zorganizowana grupa podopiecznych Miejskiego Ośrodka Wspierania Rodziny i Dziecka w Łaziskach Górnych, będących pod opieką nauczyciela lub opiekuna oraz wychowankowie Domu Dziecka w Orzeszu są zwolnieni z obowiązku uiszczania ceny biletu i posiadania biletu wstępu przez cały okres funkcjonowania ośrodka.

10. Zorganizowane grupy podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób przewlekle psychicznie chorych oraz dla osób upośledzonych umysłowo w Łaziskach Górnych będących pod opieką opiekuna są zwolnione z obowiązku uiszczania ceny biletu i posiadania biletu wstępu przez cały okres funkcjonowania ośrodka.

11. Osoby posiadające Kartę Dużej Rodziny uprawnione są do zniżki w wysokości 3 zł od osoby przy zakupie biletu ulgowego lub pełnopłatnego.

12. Dzieci do ukończenia 6 roku życia oraz osoby niepełnosprawne wraz z 1 opiekunem są zwolnione z obowiązku uiszczania ceny biletu wstępu i posiadania biletu wstępu.

13. Uprawnionymi do korzystania z biletu ulgowego są dzieci i młodzież ucząca się do 25 roku życia za okazaniem legitymacji szkolnej lub studenckiej oraz osoby powyżej 65 roku życia za okazaniem stosownego dokumentu.

14. Upoważnić Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji do prowadzenia sezonowych akcji promocyjnych polegających na udzielaniu rabatów do ustalonego w załączniku nr 1 cen biletów wstępu i innych opłat za korzystanie z obiektów w Ośrodku Rekreacyjno - Sportowym "Żabka".

15. Rabaty, o których mowa w pkt. 14 nie mogą być wyższe niż 50% wartości danego bilety wstępu.

16. Rezerwacji lodowiska można dokonywać według ustalonego harmonogramu zgodnie z zarządzeniem Dyrektora MOSiR w sprawie ustalenia rozkładu dni i godzin funkcjonowania Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego „Żabka”.

 § 2

Wykaz cen biletów wstępu oraz innych opłat stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3

Traci moc Zarządzenie Nr 249/710/16 Burmistrza Miasta Łaziska Górne z dnia 27 października 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości cen biletów wstępu i innych opłat oraz sposobu stosowania ulg i zwolnień z odpłatności za korzystanie z obiektów w Ośrodku Rekreacyjno-Sportowym „Żabka”.

 § 4

Zarządzenie powierza się Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łaziskach Górnych.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta

mgr inż. Aleksander Wyra

 
   
Na tej stronie wykorzystuje się pliki cookies (tzw. ciasteczka) i inne technologie m.in. w celach statystycznych. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację warunków.
 
Oficjalny serwis Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych, regulamin użytkowania i polityka prywatności serwisu.
e-mail: wog@laziska.um.gov.pl