Biuletyn Informacji Publicznej strona główna Facebook
 

AKTY NORMATYWNE

Uchwalona przez Sejm ustawa z dnia 1 lipca 2011r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2012r., wprowadza ogromne zmiany w zasadach gospodarowania odpadami komunalnymi poprzez nałożenie na gminy obowiązku gospodarowania odpadami komunalnymi.

System wszedł w życie od 1 lipca 2013 roku.

Istotą zmian jest to, aby objąć wszystkich mieszkańców systemem zbierania odpadów, zwiększyć poziom recyclingu i odzysku odpadów zebranych selektywnie, a także zredukować masę odpadów ulegających biodegradacji kierowanych do składowania.

Celem wprowadzenia zmian w obowiązujących przepisach jest:

  • uszczelnienie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,
  • prowadzenie selektywnego zbierania odpadów komunalnych „u źródła”,
  • zmniejszenie ilości odpadów komunalnych,
  • zwiększenie liczby nowoczesnych instalacji do odzysku,
  • całkowite wyeliminowanie nielegalnych składowisk odpadów,
  • prowadzenie właściwego sposobu monitorowania postępowania z odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości, jak i prowadzących działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
  • zmniejszenie dodatkowych zagrożeń dla środowiska wynikających z transportu odpadów komunalnych.

Zmiany dotyczące gospodarki odpadami mają umożliwić Polsce osiągnięcie określonych w prawie Unii Europejskiej norm, dotyczących poziomu odzysku i recyclingu odpadów komunalnych.

UCHWAŁY PRZYJĘTE PRZEZ RADĘ MIEJSKA W ŁAZISKACH GÓRNYCH W ZWIĄZKU Z WEJŚCIEM W ŻYCIE USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINIE

Rada Miejska w Łaziskach Górnych podjęła szereg uchwał , które implementują przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie na grunt Gminy Miejskiej Łaziska Górne. Należą do nich:

 
   
Na tej stronie wykorzystuje się pliki cookies (tzw. ciasteczka) i inne technologie m.in. w celach statystycznych. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację warunków.
 
Oficjalny serwis Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych, regulamin użytkowania i polityka prywatności serwisu.
e-mail: wog@laziska.um.gov.pl