Biuletyn Informacji Publicznej strona główna Facebook
 

CENTRUM FRAJDY OGRODOWA W ŁAZISKACH GÓRNYCH

Centrum Frajdy Ogrodowa będzie wydzielonym kompleksem (około 1,5 ha) o charakterze rekreacyjno - sportowo - turystycznym, nastawionym na mieszkańców metropolii, jak i odwiedzających metropolię turystów. Położenie Centrum Frajdy Ogrodowa w sercu metropolii, bezpośrednio przy drodze krajowej nr 81 daje mu nie tylko strategiczną pozycję promocyjną w regionie, ale też przyczynia się do rewaloryzacji miejsca, miasta, powiatu i szerzej - regionu.

Centrum powstaje przy nowoczesnej hali sportowej (w której mieści się również siłownia, bowling oraz zaplecze gastronomiczne) z infrastrukturą parkingową, która została dofinansowana z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministra Sportu i Turystyki. Oprócz nowatorskich urządzeń zabawowych przeznaczonych dla zróżnicowanych grup wiekowych oraz osób z niepełnosprawnościami Centrum Frajdy Ogrodowa proponować będzie urządzenia do uprawiania sportu na świeżym powietrzu, np.: szachy plenerowe, street workout, siłownia zewnętrzna.

Sercem Centrum Frajdy Ogrodowa będzie miasteczko ruchu drogowego, na które składać się będą jezdnie i skrzyżowania okrężne dla ruchu rowerowego, wyposażone w znaki drogowe, przeznaczone do bezpiecznego szkolenia rowerzystów i motorowerzystów.. W miejscu tym piesi będą też mogli uczyć się zasad bezpiecznego zachowania w ruchu drogowym. Kompleks zostanie oświetlony, będzie też monitorowany, co przełoży się na bezpieczeństwo jego użytkowników.

Wartość projektu: 1 756 476,08 zł

Dofinansowanie „Metropolitalny Fundusz Solidarności”: 1 493 000,00 zł

Projekt Zagospodarowanie terenu tzw. „CENTRUM FRAJDY” przy ul. Ogrodowej w Łaziskach Górnych dofinansowano przy pomocy dotacji celowej z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach Programu „Metropolitalny Fundusz Solidarności”

NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA

Miasto Łaziska Górne przystąpiło do realizacji „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa", mającego na celu rozwijanie zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakupu nowości wydawniczych i otrzymała dotację z Ministerstwa Edukacji Narodowej na zakup książek niebędących podręcznikami do bibliotek w szkołach podstawowych i gimnazjach w wysokości 12.000 złotych. Miasto Łaziska Górne współfinansuje zadanie w wysokości 20% kwoty kosztów realizacji zadania tj. 3.000 złotych. Wartość zadania ogółem wynosi 15.000 złotych.

Jedna szkoła podstawowa, dla której Miasto Łaziska Górne jest organem prowadzącym otrzymała maksymalną kwotę wsparcia.

Lista szkół podstawowych, dla których Miasto Łaziska Górne jest organem prowadzącym, którym udzielono wsparcia w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”:

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Piastów Śląskich ul. Cieszyńska 12, 43-170 Łaziska Górne, kwota ogólna zadania: 15.000 zł, kwota dotacji z MEN: 12.000 zł, wkład własny gminy: 3000 zł.

 

 ZAKUP NOWOŚCI WYDAWNICZYCH DO BIBLIOTEK

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Łaziskach Górnych bierze udział w zatwierdzonym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego programie Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek". Celem Programu jest wzbogacenie i odnowienie księgozbiorów polskich bibliotek publicznych.

Ze środków finansowych Biblioteki Narodowej przyznano:

w roku 2014 - 12.000 zł., zakupiono 335 książek dla dorosłych oraz 261 książek dla dzieci,

w roku 2015 - 14.130 zł., zakupiono 695 woluminów,

w roku 2016 - 15.700 zł., zakupiono 730 woluminów,

w roku 2017 - 16.450 zł.

Zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

WYPOŻYCZALNIA ODTWARZACZY CYFROWEJ KSIĄŻKI MÓWIONEJ DLA OSÓB NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna bierze udział w projekcie Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Larix” im H. Ruszczyca: „Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych i słabowidzących – Edycja2016” finansowanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, którego celem jest ułatwienie osobom niewidomym i słabowidzącym dostępu do książek mówionych, a także zwiększenie dostępności odtwarzaczy książek cyfrowych.

Biblioteka otrzymała nieodpłatnie urządzenie Czytak Plus do odtwarzania cyfrowych książek mówionych.

Projekt realizowany jest od 28.11. 2016r. do 31.12. 2018r.

Równocześnie, do końca 2017r. przedłużone zostało korzystanie z Czytaka Plus, pozyskanego w ramach poprzedniej edycji programu.


NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA

Gmina Łaziska Górne przystąpiła do realizacji "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa", mającego na celu rozwijanie zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakupu nowości wydawniczych i otrzymała dotację z Ministerstwa Edukacji Narodowej na zakup książek niebędących podręcznikami do bibliotek w szkołach podstawowych i gimnazjach w wysokości 60.000 złotych. Gmina Łaziska Górne współfinansuje zadanie w wysokości 20% kwoty kosztów realizacji zadania tj. 15.000 złotych. Wartość zadania ogółem wynosi 75.000 złotych.

Trzy szkoły podstawowe i dwa gimnazja, dla których Gmina Łaziska Górne jest organem prowadzącym otrzymały maksymalne kwoty wsparcia.

Lista szkół podstawowych i gimnazjów, dla których Gmina Łaziska Górne jest organem prowadzącym, którym udzielono wsparcia w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”:

1. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Księdza Prałata Konrada Szwedy, ul. Dworcowa 4, 43-170 Łaziska Górne: kwota ogólna zadania - 15.000 zł, kwota dotacji z MEN - 12.000 zł, wkład własny gminy - 3.000 zł

2. Szkoła Podstawowa nr 5 im. Powstańców Śląskich ul. Szkolna 4, 43-173 Łaziska Górne: kwota ogólna zadania - 15.000 zł, kwota dotacji z MEN - 12.000 zł, wkład własny gminy - 3.000 zł

3. Szkoła Podstawowa nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II, ul. Wyrska 4, 43-173 Łaziska Górne: kwota ogólna zadania - 15.000 zł, kwota dotacji z MEN - 12.000 zł, wkład własny gminy - 3.000 zł

4. Gimnazjum nr 1 im. Mikołaja Kopernika, ul. Ogrodowa 48, 43-170 Łaziska Górne: kwota ogólna zadania - 15.000 zł, kwota dotacji z MEN - 12.000 zł, wkład własny gminy - 3.000 zł

5. Gimnazjum nr 3 im. „Przyjaciół Ziemi”, ul. Powstańców 6, 43-173 Łaziska Górne: kwota ogólna zadania - 15.000 zł, kwota dotacji z MEN - 12.000 zł, wkład własny gminy - 3.000 zł

RAZEM: kwota ogólna zadania - 75.000 zł, dotacja z MEN - 60.000 zł, wkład własny gminy - 15.000 zł

ŁAZISKA DO PARY


„Łaziska do pary” to projekt realizowany przez Centrum Społecznego Rozwoju we współpracy z Urzędem Miejskim w Łaziskach Górnych i Bankiem Zachodnim WBK Grupa Santander w ramach konkursu grantowego „Tu mieszkam, tu zmieniam” 2 edycja.

Memory to gra dla całej rodziny polegająca na odnajdywaniu par takich samych kart. Łaziskie memory składają się z 24 kart (12 par), na których odnajdujemy miejsca charakterystyczne dla naszego miasta – Łazisk Górnych.

Zabawa w memory jest bardzo prosta. Karty należy potasować i rozłożyć zdjęciami do dołu. Gra polega na tym, że każdy uczestnik po kolei odkrywa po dwa obrazki. Jeśli znajdzie parę takich samych kart, może ją odłożyć na bok i kontynuować grę. Jeśli nie, musi z powrotem odwrócić karty obrazkami do dołu i przekazać kolejkę następnej biorącej udział w grze osobie. Wygrywa ten, komu uda się odkryć największą ilość par i zgromadzić największą ilość kart.

Gra jest znakomitym treningiem pamięci, poprawia też zdolność koncentracji. Zachęcamy, aby w czasie gry rozmawiać o tym, co odkrywacie i co znajduje się na zdjęciach. Warto znaleźć w Łaziskach Górnych miejsca uwiecznione na fotografiach, warto znać swoje miasto.

Zapraszamy do gry, zapraszamy do zabawy i poznawania miasta Łaziska Górne.

Media na temat projektu:

12 stycznia 2016 roku - Radio Katowice:

http://www.radio.katowice.pl/zobacz,16413,Laziska-do-pary-fotogaleria.html#.VpYrzFK2pZg

PROGRAM RZĄDOWY „KSIĄŻKI NASZYCH MARZEŃ”


Gmina Łaziska Górne przystąpiła do realizacji Rządowego programu "Książki naszych marzeń", mającego na celu rozwijanie zainteresowań uczniów szkół podstawowych przez promocję czytelnictwa i otrzymała dotację z Ministerstwa Edukacji Narodowej na zakup książek niebędących podręcznikami do bibliotek w szkołach podstawowych w wysokości 7.810 złotych. Gmina Łaziska Górne współfinansuje zadanie w wysokości 20% kwoty kosztów realizacji zadania tj. 1.925,50 złotych. Wartość zadania ogółem wynosi 9.762,50 złotych.

Wszystkie szkoły podstawowe, dla których Gmina Łaziska Górne jest organem prowadzącym otrzymały maksymalne kwoty wsparcia. Wysokość dotacji uzależniona była od wielkości szkoły.

Lista szkół podstawowych, dla których Gmina Łaziska Górne jest organem prowadzącym, którym udzielono wsparcia w ramach programu „Książki naszych marzeń”:

1. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Księdza Prałata Konrada Szwedy ul. Dworcowa 4 43-170 Łaziska Górne; kwota ogólna zadania - 2.712,50 zł, kwota dotacji z MEN - 2.170,00 zł, wkład własny gminy - 542,50 zł

2. Szkoła Podstawowa nr 5 im. Powstańców Śląskich ul. Szkolna 4 43-173 Łaziska Górne; kwota ogólna zadania -2.712,50 zł, kwota dotacji z MEN - 2.170,00 zł, wkład własny gminy - 542,50 zł

3. Szkoła Podstawowa nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II ul. Wyrska 4 43-173 Łaziska Górne; kwota ogólna zadania - 2.712,50 zł, kwota dotacji z MEN - 2.170,00 zł, wkład własny gminy - 542,50 zł

4. Zespół Szkół im. Piastów Śląskich. Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Cieszyńska 12 43-170 Łaziska Górne; kwota ogólna zadania - 1.625,00 zł, kwota dotacji z MEN - 1.300,00 zł, wkład własny gminy - 325,00 zł

RAZEM: kwota ogólna zadania - 9.762,50 zł, kwota dotacji z MEN - 7.810,00 zł, wkład własny gminy - 1.952,50 zł

J-EDNOLITA S-TRATEGIA T-ERYTORIALNA = SPÓJNY OBSZAR FUNKCJONALNY POWIATU MIKOŁOWSKIEGO POPRZEZ WZMOCNIENIE MECHANIZMÓW EFEKTYWNEJ WSPÓŁPRACY JST

Wójtowie, Burmistrzowie Gmin Powiatu i Starosta Powiatu Mikołowskiego od lat prowadzą cykliczne spotkania, na których dyskutowane są problemy przekraczające częstokroć granice jednej gminy. Zauważyli, że obszar powiatu mikołowskiego, który jest dość niewielki, charakteryzują podobne problemy i potrzeby, które można rozwiązać jedynie poprzez współdziałanie. Obszar powiatu stanowi zwarty układ przestrzenny składający się z funkcjonalnie powiązanych terenów 5 gmin, charakteryzujących się wspólnymi uwarunkowaniami oraz jednolitymi celami rozwoju. Zostało to zidentyfikowane w 2008 r. opracowując Strategię Rozwoju Powiatu Mikołowskiego. W metodologii opracowywania tej strategii oparto się na dokładnej analizie szeregu dokumentów planistycznych i strategicznych, zarówno samorządu powiatowego, jak i samorządów gminnych. Zauważono, że wymagają one standaryzacji w celu zwiększenia efektywności wykonywanych przez samorządy usług publicznych na rzecz społeczności lokalnych. W Strategii Rozwoju Powiatu na lata 2008-2015 udało się sformułować wspólną wizję rozwoju, która brzmi: „Zapewnienie mieszkańcom wysokiego poziomu życia poprzez wpływ na tworzenie miejsc pracy, dogodnych warunków zamieszkania i wypoczynku, podniesienie poziomu wykształcenia oraz ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i jakości środowiska naturalnego”. Przeanalizowanie, w trakcie prowadzonych prac warsztatowych, priorytetowych dla gmin i powiatu dziedzin i działań pozwoliło na wyodrębnienie szeregu obszarów, które są strategiczne dla rozwoju całego obszaru funkcjonalnego powiatu mikołowskiego. Wśród dziedzin życia społeczno-gospodarczego (obszarów), w których zauważono istotne powiązania funkcjonalne występujące na terenie całego powiatu mikołowskiego wyróżniono 9, które wydają się kluczowe dla zdynamizowania rozwoju obszaru o poprawy warunków życia mieszkańców. Są to: oświata; rekreacja: turystyka, kultura, sport; opieka zdrowotna, bezpieczeństwo, pomoc społeczna; usługi administracyjne, informatyzacja; rynek pracy; gospodarka; środowisko przyrodnicze; infrastruktura komunikacyjna; przestrzeń. Obszary te zostały poddane analizom statystycznym. Na podstawie wykonanych analiz stwierdzono, że najważniejszym wyzwaniem stojącym przed obszarem funkcjonalnym Powiatu Mikołowskiego jest wzmocnienie mechanizmów współpracy między jednostkami samorządu terytorialnego na terenie powiatu, a tym samym poprawa świadczonych na obszarze funkcjonalnym usług publicznych w w/w obszarach strategicznych. Obszary te wymagają interwencji oraz stworzenia planów operacyjnych dla całego obszaru partnerstwa, tak aby podejmowane działania wzajemnie się uzupełniały i dzięki efektowi synergii miały pozytywny efekt. Wspólnie tworzone dokumenty operacyjne i strategiczne na kolejne lata muszą uwzględniać następujące kluczowe kryteria świadczonych usług publicznych:

a) dostępność – możliwość skorzystania z usług przez osoby uprawnione, niezależnie od takich czynników jak status majątkowy, stopień sprawności fizycznej czy miejsca zamieszkania,

b) jakość – wiążącą się z poziomem zaspokojenia oczekiwań odbiorców usług publicznych,

c) efektywność – czyli relacja między kosztami i korzyściami.

W wyniku wyżej opisanych działań w kwietniu 2013 r. został złożony wniosek aplikacyjny projektu „J-ednolita S-trategia T-erytorialna = spójny obszar funkcjonalny powiatu mikołowskiego poprzez wzmocnienie mechanizmów efektywnej współpracy JST”. W kwietniu 2015 r. podpisano umowę partnerską, a 29 czerwca 2015 r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu.

W ramach projektu zostaną zrealizowane następujące dokumenty:

1) Diagnoza i analiza społeczna problemów mieszkańców Powiatu Mikołowskiego

2) Zintegrowana Strategia rozwoju dla obszaru funkcjonalnego powiatu mikołowskiego na lata 2014-2020;

3) Podstrategia kształtowania przestrzeni publicznej (w tym rewitalizacji obszarów zdegradowanych i działania na rzecz rozwoju przestrzeni publicznych służących wzmocnieniu lokalnych więzi społecznych)

4) Podstrategia informatyzacji obszaru funkcjonalnego powiatu mikołowskiego;

5) Podstrategia przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu

6) Podstrategia rozwiązywania problemów demograficznych (dostosowanie oferty miast do cyklu życia człowieka; projekty na rzecz dzieci i młodzieży, osób w wieku produkcyjnym i poprodukcyjnym; rozwój usług z zakresu edukacji, opieki zdrowotnej; kultury i rekreacji)

7) Podstrategia ds. lokalnego rynku pracy, wspieranie zatrudnienia i mobilności pracowników

8) Podstrategia – Ochrona środowiska naturalnego i wspieranie efektywności wykorzystania zasobów

9) Podstrategia – Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszych infrastruktur sieciowych

10) Podstrategia – Wzmacnianie potencjału instytucjonalnego i skuteczności administracji publicznej

11) Podstrategia – promocja obszaru funkcjonalnego

12) Opracowanie dokumentacji inwestycyjnej dla kluczowej inwestycji w obszarze funkcjonalnym Powiatu Mikołowskiego

Szczegóły: www.jst.mikolowski.pl

POZNAJĘ TEORETYCZNIE, REALIZUJĘ PRAKTYCZNIE - EKOLOGIA +

Gmina Miejska Łaziska Górne stale podejmuje liczne działania proekologiczne. Tym razem, dzięki wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, przygotowano zeszyty ćwiczeń dla najmłodszych mieszkańców zatytułowane „Poznaję teoretycznie, realizuję praktycznie – ekologia +”. Zeszyty te zostaną przekazane do wszystkich łaziskich przedszkoli i szkół podstawowych.

Głównym celem projektu „Poznaję teoretycznie, realizuję praktycznie – ekologia +” jest dostarczenie dodatkowej wiedzy z zakresu ekologii, która uzupełnia tę przekazywaną w szkołach czy przedszkolu. Wiadomości zawarte w zeszytach ćwiczeń są ujęte w interesujący, zabawny i przystępny sposób. Są tu zagadki, łamigłówki, gry, kolorowanki i rebusy, które mają uczyć proekologicznych zachowań.

Adresatami projektu są dzieci w różnym wieku, do którego dostosowany jest poziom trudności ćwiczeń, dlatego zeszyty podzielone są na trzy grupy wiekowe i przeznaczone - dla przedszkolaków, dla dzieci ze szkół podstawowych z klas 1-3 oraz 4-6. Ćwiczenia zostały przygotowane pod opieką pracownika katedry pedagogiki Uniwersytetu Śląskiego. Wczesne przekazywanie wiedzy dotyczącej ochrony środowiska może sprawić, że w dorosłym życiu odpowiednie, proekologiczne zachowania będą odruchami naturalnymi. Zdobyte wiadomości mogą być wykorzystane przez dzieci w prostych czynnościach w życiu codziennym. Warto również zauważyć, że dzięki ćwiczeniom nie tylko dzieci mogą poszerzyć swoją wiedzę i nabyć ekologiczne umiejętności, procesem tym objęci mogę też być dorośli, pomagający rozwiązać pociechom rebusy i zagadki.

POMOC ŻYWNOŚCIOWA W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014 - 2020

Celem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących w całej Polsce. Od połowy maja 2015 roku trwa realizacja Podprogramu 2015, w ramach którego osoby najbardziej potrzebujące w całej Polsce będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, jak również możliwości uczestniczenia w różnych działaniach wspierających, edukacyjnych i włączających.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Pomoc żywnościowa, w postaci paczki żywnościowej może być przekazywana do osób spełniających kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej (813 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 684 zł dla osoby w rodzinie), na podstawie dokumentu wystawionego przez właściwy terytorialnie Ośrodek Pomocy Społecznej, lub w przypadku osoby bezdomnej – oświadczenia podpisanego w organizacji.

Do końca lutego 2016 roku w Punkcie Dystrybucji Żywności prowadzonym przez Centrum Społecznego Rozwoju osoby, które spełniają kryteria dochodowe, będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, która cyklicznie będzie dystrybuowana w formie paczek żywnościowych. Każda z osób otrzyma paczki żywnościowe, składające się z: makaronu świderki, ryżu białego, kaszy jęczmiennej, płatków kukurydzianych, mleka UHT, sera żółtego groszku z marchewką, koncentratu pomidorowego, dżemu truskawkowego, mielonki wieprzowej, klopsików w sosie własnym, cukru białego, oleju rzepakowego.

Prócz wsparcia żywnościowego, Centrum Społecznego Rozwoju realizować będzie cykliczne działania przy współpracy ze Śląskim Bankiem Żywności, takie jak: comiesięczne dyżury poradnictwa prawnego, comiesięczne dyżury związane z poszukiwaniem pracy, podczas których można uzyskać pomoc w stworzeniu dokumentów aplikacyjnych do pracy i zapoznać się z ofertami pracy zamieszczonymi w Internecie. Osoby korzystające ze wsparcia z POPŻ w województwie śląskim będą również mogły wziąć udział w ciekawych warsztatach edukacyjnych dotyczących wzmacniania samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego. O szczegółach informować będziemy na bieżąco. Wsparcie działaniami towarzyszącymi, pozwoli na zwiększenie wymiaru pomocy, która realizowana jest w ramach Programu.

Podprogram edycja 2015 jest kontynuacją Podprogramu 2014, w ramach którego Centrum Społecznego Rozwoju przy pomocy Śląskiego Banku Żywności objęła w 2014 wsparciem żywnościowym 1130 osób, w tym 552 w Łaziskach Górnych i 578 w Mikołowie.

Obok dystrybucji paczek, prowadzone były również następujące działania towarzyszące: informowanie o możliwościach korzystania ze wsparcia aktywizacyjnego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz przekazywanie pakietu przepisów kulinarnych, będących propozycją wykorzystania otrzymywanych w ramach POPŻ artykułów spożywczych do przygotowania zróżnicowanych posiłków.

 
 [1] 2
Stron: (2)
 
   
Na tej stronie wykorzystuje się pliki cookies (tzw. ciasteczka) i inne technologie m.in. w celach statystycznych. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację warunków.
 
Oficjalny serwis Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych, regulamin użytkowania i polityka prywatności serwisu.
e-mail: wog@laziska.um.gov.pl