Biuletyn Informacji Publicznej strona główna Facebook
 

INFORMACJE DOTYCZĄCE ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH

Informujemy, że w imieniu Gminy Łaziska Górne od 1 lipca 2015r. odpady komunalne odbiera firma:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.

ul. Energetyków 5, 43-170 Łaziska Górne

tel. 032 2241550

fax: 032 2241420

strona internetowa: www.pgkim-laziska.pl

Prosimy, aby w dniu odbioru odpadów komunalnych wystawić pojemnik/i lub worki z odpadami selektywnie zbieranymi przed posesję. Pracownik firmy odbierającej odpady komunalne nie może wejść na teren nieruchomości.

Przypominamy, że zgodnie z §6 pkt. 2 regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łaziska Górne, nieruchomości powinny być wyposażone w pojemniki spełniające obowiązujące normy oraz przystosowane do obsługi przez specjalistyczne środki transportu odpadów komunalnych.

W razie wątpliwości prosimy o kontakt z Urzędem Miejskim w Łaziskach Górnych – Referatem Gospodarki Odpadami Komunalnymi, tel. 32 324 80 07.

Worki do selektywnej zbiórki odpadów będą dostarczane w dniu odbioru odpadów selektywnie zebranych. Każdy właściciel nieruchomości jednorodzinnej segregujący odpady wystawiając pełne worki otrzyma taką samą ilość pustych worków. W przypadku zgromadzenia większej ilości odpadów selektywnie zebranych lub nowych nieruchomości, worki do segregacji można otrzymać w PGKiM w Łaziskach Górnych, ul. Energetyków 5.

W Łaziskach Górnych przy ul. Łazy działa Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów.

Do PSZOK można nieodpłatnie dostarczyć i ulokować następujące odpady komunalne:

- papier,

- tekturę,

- metale,

- tworzywa sztuczne,

- szkło białe i kolorowe,

- opakowania wielomateriałowe,

- odpady wielkogabarytowe,

- zużyte opony,

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

- odpady ulegające biodegradacji, w tym skoszoną trawę, chwasty i organiczne odpady kuchenne,

- baterie i akumulatory,

- przeterminowane leki i inne odpady niebezpieczne ze strumienia odpadów komunalnych,

- odpady remontowo-budowlane tj. niewielkie ilości pochodzące z drobnych remontów i napraw wykonywanych we własnym zakresie (roboty niewymagające zgłoszenia budowlanego lub pozwolenia na budowę/rozbiórkę).

Uwaga! Jeżeli w domu przeprowadzamy remont, który wymaga zgłoszenia lub pozwolenia na budowę, odpadami powstającymi przy jego realizacji powinna zająć się firma, która remont wykonuje (jako wytwórca odpadów powinna je zagospodarować zgodnie z obowiązującymi przepisami).

UWAGA! PSZOK nie przyjmuje odpadów zmieszanych.

Przywiezione we własnym zakresie odpady przyjmuje nieodpłatnie uprawniony pracownik PSZOK, po wcześniejszym sprawdzeniu czy osoba dostarczająca odpady jest mieszkańcem Łazisk Górnych. W związku z tym należy mieć ze sobą dokument, który potwierdza miejsce zamieszkania.

Godziny otwarcia punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych przy ul. Łazy:

od poniedziałku do piątku:

9.00 - 20.00 (od maja do końca października)

9.00 - 17.00 (od listopada do końca kwietnia)

sobota: 9.00 - 17.00 - (cały rok)

niedziela: nieczynne

INFORMACJE ZWIĄZANE Z ZAGOSPODAROWANIEM ODPADÓW KOMUNALNYCH

Informacja na podstawie art. 3, ust.2, pkt. 9 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) wg danych z okresu sprawozdawczego obejmującego 2017r.

a) podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu danej gminy, zawierające firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości

1. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. ul. Energetyków 5, 43-170 Łaziska Górne

2. FCC Polska Sp. z o.o. (wcześniej A.S.A. EKO POLSKA Sp. z o.o.), ul. Lecha 10, 41-800 Zabrze

3. Remondis Górny Śląsk Sp. z o.o., ul. Piotra Skargi 87, 41-706 Ruda Śląska

4. EKO-TRANS Krzysztof Zimnol, ul. Stara Szklarnia 15, 43-180 Orzesze

b) miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Łaziska Górne zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania:

1. KOMART Sp. z o.o., ul. Szybowa 44, 44-194 Knurów,

2. Cofinco Poland Sp. z o.o., ul. Dębina 36, 44-335 Jastrzębie Zdrój,

3. Best-EKO Sp. z o.o., ul. Gwarków 1, 44-240 Żory.

c) osiągniętych przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości, w danym roku kalendarzowym, wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

Miasto Łaziska Górne

Plac Ratuszowy 1
43-170 Łaziska Górne

- poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami [%] - 30,58 - wymagane min 20%

- poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania [%] - 43,63 - dopuszczalne max 45%

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
ul. Energetyków 5
43-170 Łaziska Górne

- poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami [%] - 27,37 - Wymagane min 20%

- poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania [%] - 38,70 - Dopuszczalne max 45%

FCC Polska Sp z o.o. (wcześniej A.S.A. EKO POLSKA Sp. z o. o.)

ul. Lecha 10
41-800 Zabrze

- poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami [%] - 35,39 - Wymagane min 20%

- poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania [%] - 56,71- Dopuszczalne max 45%

Remondis Górny Śląsk Sp. z o.o.
ul. Piotra Skargi 87
41-706 Ruda Śląska

- poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami [%] - 34,44 - Wymagane min 20%

- poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania [%] - 44,30 - Dopuszczalne max 45%

EKO-TRANS Krzysztof Zimnol
ul. Stara Szklarnia 15
43-180 Orzesze

- poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami [%] - 0 - Wymagane min 20%

- poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania [%] - 0 – dopuszczalne max 45%

d) punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych, zawierające:

– firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

– adresy punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie danej gminy, wraz ze wskazaniem godzin przyjmowania odpadów,


PSZOK

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych ul. Łazy, 43-170 Łaziska Górne

prowadzony przez:
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
ul. Energetyków 5
43-170 Łaziska Górne

w godzinach: od poniedziałku do piątku:

9.00 - 20.00 (od maja do końca października)
9.00 - 17.00 (od listopada do końca kwietnia)

sobota: 9.00 - 17.00 (cały rok)

niedziela: nieczynne

(aktualne godziny funkcjonowania PSZOK są dostępne w zakładce „informacje dotyczące odbioru odpadów”)

e) zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie z dnia 11 września 2015r. o zużytym sprzęcie elektrycznymi elektronicznym (Dz. U. poz.1688), zawierające:

– firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres zbierającego zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

– adresy punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie danej gminy;

Aktualna informacja o podmiotach zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny znajduje się na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rejestrze Przedsiębiorców i Organizacji Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego pod adresem: http://rzseie.gios.gov.pl/szukaj_rzseie.php

REKLAMACJE DOTYCZĄCE ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY

Uprzejmie informujemy, że wszelkie reklamacje dotyczące odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy można zgłaszać w Urzędzie Miejskim pod numerem telefonu 32 324 80 07 lub mailem rgok@laziska.pl

Równocześnie prosimy, aby reklamacja czy uwaga była zgłaszana w miarę możliwości jak najszybciej od chwili wystąpienia konkretnej nieprawidłowości. Np. brak odbioru odpadów zgłaszamy w tym samym cyklu odbioru odpadów (zgodnie z harmonogramem), w którym wystawiony kubeł lub worki z posegregowanymi odpadami nie zostały odebrane. Zgłoszenie, które następuje po długim okresie czasu od zaistnienia danego zdarzenia, może być później trudne do zweryfikowania i naprawienia.

 
   
Na tej stronie wykorzystuje się pliki cookies (tzw. ciasteczka) i inne technologie m.in. w celach statystycznych. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację warunków.
 
Oficjalny serwis Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych, regulamin użytkowania i polityka prywatności serwisu.
e-mail: wog@laziska.um.gov.pl