Biuletyn Informacji Publicznej strona główna Facebook
 

BUDOWA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA GMINAMI POWIATU MIKOŁOWSKIEGO I POWIATEM MIKOŁOWSKIM W OPARCIU O SYSTEM INFORMACJI O TERENIE (GIS)

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Priorytet: II - Społeczeństwo Informacyjne
Działanie/poddziałanie: 2 - Rozwój elektronicznych usług publicznych
Wartość projektu: 9 044 705,88 zł.
Kwota dofinansowania: 7 687 999,99 zł.

Opis projektu:
Przedmiotem projektu jest opracowanie i wdrożenie w Gminach Powiatu Mikołowskiego i Powiecie Mikołowskim zintegrowanego systemu zarządzania w oparciu o wspólną bazę danych graficznych powiązaną z bazą danych opisowych - informacji o terenie. W ramach realizacji przedsięwzięcia zostanie zakupione niezbędne oprogramowanie i sprzęt informatyczny, a także przeprowadzone zostaną szkolenia użytkowników tworzonego systemu. Ważną częścią projektu jest etap pozyskania danych o terenie. W efekcie końcowym wybrane informacje zebrane w systemie na serwerze umiejscowionym w Starostwie Powiatowym będą udostępnione społeczeństwu poprzez strony internetowe z zachowaniem ustawy o ochronie danych osobowych.

Strona www projektu: http://www.gis.mikolow.eu

POWIAT „W SIECI” SilesiaNet


Szybkimi krokami zbliżamy się do zakończenia jednej z największych inwestycji o charakterze informatycznym w naszym powiecie, jaką jest projekt „SilesiaNet - budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Powiat Mikołowski oraz Gminy Powiatu Mikołowskiego (Mikołów, Łaziska Górne, Orzesze, Ornontowice, Wyry)”. Jest to duże przedsięwzięcie infrastrukturalne, którego wartość została oszacowana na 6 427 990,98 PLN, w tym 85% stanowi dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 2.1.Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2007 – 2013. Celem projektu jest rozwój regionalnej i lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego.

Oznacza to, że w ramach projektu powstanie wielozadaniowa światłowodowa sieć teleinformatyczna, która połączy wszystkie najważniejsze jednostki publiczne w powiecie mikołowskim. Ponad 40-kilometrowa sieć pozwoli na połączenie 69 instytucji na terenie powiatu, z możliwością dalszej rozbudowy w przyszłości. Obecnie trwają ostatnie prace pomiarowe związane z budową infrastruktury pasywnej czyli budową rurociągów kablowych oraz zabudową kabli światłowodowych. Oznacza to, że roboty ziemne praktycznie się zakończyły. Dokonano również odbioru większości punktów szkieletowych i dystrybucyjnych, co pozwoliło na rozpoczęcie kolejnego etapu, jakim jest dostawa i instalacja w punktach urządzeń aktywnych. Po zakończeniu instalacji sprzętu aktywnego odbędzie się instruktaż stanowiskowy dla służb informatycznych urzędów gminnych i starostwa powiatowego, mający na celu zaznajomienie ze skonfigurowaną siecią i jej działaniem. Wykonane zostały również tablice informujące o projekcie, które zawieszono w pięciu urzędach miast i gmin powiatu mikołowskiego oraz w starostwie.

Firmy, wybrane w drodze przetargowej, zaangażowane w realizację projektu okazały się solidne, co umożliwia sprawną realizację projektu. Roboty związane z projektowaniem i budową sieci pasywnej wykonuje firma Elmontaż z Żywca. Za dostawę sprzętu aktywnego i jego instalację odpowiada firma Innergo Systems. Warto tutaj nadmienić, że w wyniku postępowania przetargowego w węzłach szkieletowych i dystrybucyjnych instalowane są urządzenia Alcatel, co powinno gwarantować poprawne działanie sieci. Nad realizacją całego projektu czuwa wybrany w drodze przetargu inżynier projektu (Konsorcjum firm: Śląska Sieć Metropolitalna, Nizielski&Borys Consulting oraz Grontmij Polska).

Przedsięwzięcie „SilesiaNet” jest realizowane wspólnie przez Powiat Mikołowski, który jest liderem projektu oraz pięć gmin powiatu mikołowskiego jako partnerów projektu zgodnie z umową partnerską z 14 grudnia 2009 roku. Powstała na terenie powiatu infrastruktura światłowodowa stanowi własność wspólną partnerów po 1/6 każdego z nich. Efektem finalnym projektu, który zakończy się do 30.06.2014 r., będzie wybudowana i odpowiednio skonfigurowana sieć światłowodowa. Sieć SilesiaNet pozwoli na szybką, bezpieczną i niezawodną wymianę informacji i danych pomiędzy wszystkimi jednostkami oraz umożliwi rozbudowę infrastruktury teleinformatycznej na obszarze powiatu. Sieć stanowi narzędzie, które daje możliwość samorządom uruchomienia w najbliższej przyszłości szeregu e-usług publicznych, takich jak: hurtowy dostęp jednostek publicznych do Internetu, system informacji o terenie, telefonia VOiP, monitoring wizyjny, e-edukacja, e-zdrowie itp. W przyszłości mieszkańcom Internet może zostać udostępniony poprzez utworzenie w każdej gminie hot-spotów czyli publicznych punktów dostępu do Internetu.

Samorządy z terenu powiatu mikołowskiego nie przeoczyły szansy wybudowania za pieniądze unijne teleinformatycznej „autostrady”, która daje ogromny potencjał rozwoju. Kolejne lata pokażą, jakie e-usługi będą mogły z niej korzystać z pożytkiem dla mieszkańców i administracji.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

SILESIANET - BUDOWA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W SUBREGIONIE CENTRALNYM WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO: POWIAT MIKOŁOWSKI ORAZ GMINY POWIATU MIKOŁOWSKIEGO (MIKOŁÓW, ŁAZISKA GÓRNE, ORZESZE, ORNONTOWICE, WYRY)

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Priorytet: II - Społeczeństwo Informacyjne
Działanie/poddziałanie: 1 - Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego
Wartość projektu: 6 427 990,98 zł.
Kwota dofinansowania: 5 463 792,33 zł.

Opis projektu:
Celem projektu jest zaprojektowanie i wybudowanie infrastruktury teleinformatycznej na obszarze powiatu mikołowskiego w telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej w postaci rurociągów kablowych wraz z telekomunikacyjnymi kablami światłowodowymi z osprzętem w węzłach. Szacunkowa długość telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej w postaci rurociągów kablowych do wybudowania wynosi 43 km. Na wielkość tę składa się sieć szkieletowa (26 km) oraz sieć dystrybucyjna (17 km). Wybudowana infrastruktura umożliwi połączenie telekomunikacyjnymi kablami światłowodowymi określonych węzłów oraz ich wykorzystanie w celu dalszego rozwoju systemów kooperacyjnych na poziomie JST powiatu mikołowskiego oraz usług publicznych świadczonych on-line przez lokalne samorządy.

 1 [2]
 
Stron: (2)
 
   
Na tej stronie wykorzystuje się pliki cookies (tzw. ciasteczka) i inne technologie m.in. w celach statystycznych. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację warunków.
 
Oficjalny serwis Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych, regulamin użytkowania i polityka prywatności serwisu.
e-mail: wog@laziska.um.gov.pl